اطلاعات تماس

سرپرست شرکت و عضو هیات مدیره
نشانی:
ايران - مازندران - چالوس- شهر تورسيتي نمك آبرود - دفتر مركزي شركت عمران و مسكن شمال
شماره تماس تلفن همراه:
01158572111
موبایل:
09123061844

فرم تماس

قسمتهای ضروری*